Add new comment

Häiriöitä-luentosarja: Koulu eriarvoisuuksien tuottajana – vahinko vai tavoitteiden mukaista toimintaa?

koulutusjärjestelmä

Helsingissä 2. helmikuuta 2014, Uuden ylioppilastalon Kupolissa (Mannerheimintie 5 B 7. kerros).

Ruokaa tarjolla klo 16, luento alkaa 16.30.

Millaisia eriarvoisuuksia ja toiseuksia koulussa on ja miten ne muodostuvat? Entä mitä tapahtuu niille, joista koulun rakenteissa ja arjen käytännöissä tulee toisia? Johtuvatko koulun eriarvoisuudet kenties opettajista, opetussuunnitelmista tai resurssien puutteesta – ja voidaanko eriarvoisuudet siten poistaa näitä parantamalla? Vai voisiko vastauksia koulun eriarvoisuuksiin löytää kouluinstituution ja valtion välisestä suhteesta sekä massakoulutusjärjestelmän ydintehtävistä? Tällöin voi kysyä, ovatko eriarvoisuudet valitettava vahinko tai seuraus koulutusjärjestelmän epätäydellisyydestä vai onko niin, että kouluinstituutio toimiikin eriarvoisuuksia tuottaessaan ydintehtäviensä
mukaisesti.

Puhujan esitys perustuu koulua ja toiseuksia koskevaan väitöskirjatutkimukseen. Esityksessään hän tarkastelee, miten koulun järjestykset, käytännöt ja tieto toimivat mukaan ottamisen ja ulkopuolelle sulkemisen keinoina tuottaen sekä etuoikeutettuja että alistettuja positioita. Hän käsittelee myös metodologista nationalismia ja valtioinstituution kritiikkiä kysyen, millainen on valtio, jota koulutusjärjestelmä pitää yllä sekä keitä ja mitä varten se on olemassa.
Mitä tutkimuksessa otetaan usein annettuna?

Puhujana Anna-Leena Riitaoja

Häiriöitä-luentojen puhujat ovat suomalaisia ja kansainvälisiä antiautoritäärisiä tutkijoita ja aktivisteja. Luentoja voi seurata myös internetissä (reaaliaikaisesti ja tallenteena) osoitteesta .

Tilaisuudet järjestää yhteistyössä Helsingin Yliopiston A-ryhmä ja AutOp. Ohjelma on osanottajien itsensä luoma, jos haluat osallistua tai ottaa yhteyttä muuten vain, kirjoita osoitteeseen .
Avtonom.org/A-ryhma

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

7 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

7 years ago
1