Add new comment

Autonomisen työläisten liiton julkilausuma Ukrainan tilanteesta 19.2.2014

Ukrainassa alkoi eilen sisällissota. Vähemmän rauhallinen mielenosoitus kohtasi Verhovna Radan (parlamentin) lähellä lainvalvojien ja nykyisen hallituksen kannattajien joukot. Helmikuun 18. poliisi ja puolisotilaalliset joukot järjestivät hallintokorttelissa verilöylyn, jonka aikana lukuisia mielenosoittajia tapettiin. Erikoisjoukkojen teurastajat hakkasivat pidätettyjä. Vallassa olevan Alueiden Puolueen ja "Kommunistisen" puolueen hännystelijöiden kansanedustajat pakenivat maanalaisen tunnelin kautta. Äänestys, jossa oli määrä päättää perustuslain muutoksista, jäi pitämättä. Hallintokorttelissa koetun tappion jälkeen mielenosoittajat vetäytyivät Maidanille. Kello 18 sisäministeriö ja sisäisen turvallisuuden virasto (SBU) esittivät mielenosoittajille uhkavaatimuksen. Hallitus vaati protestoijia hajaantumaan. Kello 20 vesitykeillä ja panssariajoneuvoilla varustautuneet erikois- ja puolisotilaalliset joukot aloittivat rynnäkön barrikadeille. Poliisi, SBU:n erikoisjoukot ja hallitusta kannattavat joukot käyttivät tuliaseita. Mielenosoittajat onnistuivat kuitenkin polttamaan yhden panssaroiduista poliisiajoneuvoista, ja kävi ilmi, ettei vain hallituksella ollut hallussaan aseita. Poliisin julkaisemien tietojen mukaan (19.2. klo 16) kuolleita oli 24: 14 mielenosoittajaa ja 10 poliisia. 31 poliisia sai ampumahaavoja. Jos arvio poliisin menetyksistä onkin oikea, mielenosoittajien kokemien menetysten määrä on varmasti aliarvioitu. Maidanin lääkintähenkilöt puhuvat 30 kuolleesta. Näyttää siltä, että presidentti Janukovich oli varma protestien kukistumisesta aamuun mennessä, ja kutsui siksi opposition edustajat neuvotteluihin kello yhdeksitoista 19. helmikuuta. Koska neuvotteluja ei pidetty, voidaan päätellä hallituksen suunnitelman epäonnistuneen. Maidanin siivousyrityksen aikana useiden läntisten alueiden asukkaat valtasivat hallintorakennuksia ja ajoivat poliisit tiehensä. Tällä hetkellä poliisi instituutiona on Lvivissä lakannut olemasta. Mielenosoittajien käsiin on SBU:n mukaan päätynyt 1500 tuliasetta. Osassa maata keskusvalta on menettänyt kontrollinsa vajaassa vuorokaudessa. Ainoa ratkaisu voi nyt olla presidentin astuminen syrjään, mutta se tulee merkitsemään tulojen menetystä Janukovichin perheelle ja hänen kauppakumppaneilleen, joihin kuuluu hyvin merkittävä osa valtionhallinnon ja valtapuolueen toimijoita. Todennäköisesti he eivät tähän ratkaisuun tartu. Janukovichin voitto merkitsisi hänelle pysyvää, elinaikaista johtajuutta. Muille se tulisi merkitsemään vastaavasti köyhyyttä, korruptiota, kaikkien oikeuksien ja vapauksien likvidointia. Kapinoivat alueet ovat nyt massiivisten "perustuslaillisen järjestyksen" palauttamistoimien kohteina. On mahdollista, että näillä "terrorismin vastaisilla toimilla" tulee Galiciassa olemaan etnisten puhdistusten piirteitä. Mielipuoliset Alueiden Puolueen ortodoksiradikaalit ovat jo kauan pitäneet hyvin konservatiivisia kreikkalaiskatolisia "Eurosodoman" kätyreinä. Tällainen "terrorisminvastainen" operaatio tullaan toteuttamaan armeijan avustuksella, kuten puolustusministeri Lebedev on jo luvannut. Elämä ei tule olemaan herkkua silloinkaan, jos nykyinen oppositio voittaa. Fasistit ovat mielenosoittajien joukossa vähemmistö, mutta hyvin aktiivinen ja typerä sellainen. Muutaman päivän välirauha helmikuun puolessa välissä johti eri oikeistoryhmien välisiin konflikteihin sekä täysin järjettömiin väkivallantekoihin ja hyökkäyksiin ideologisia ”kerettiläisiä” vastaan. Fasistien lisäksi hallitukseen tulevat pyrkimään vanhat, kokeneet oppositiopoliitikot, jotka ovat eri aikoina olleet hallituksessa, ja joille korruptio, nepotismi sekä budjettivarojen väärinkäyttö eivät ole vieraita. "Myönnytykset", joita opposition nyt vaatii parlamentissa, ovat säälittäviä. Jo vuoden 2004 perustuslaki, jota oppositio pyrkii saamaan takaisin voimaan, antaa presidentille liikaa valtaa (esim. mellakkapoliisin ja erikoisjoukkojen hallinnointi). Lisäksi suhteellinen vaalitapa suljetuin listoin antaa parlamentin kontrollin ryhmälle diktatorisia johtajia, joiden määrä on laskettavissa yhden käden sormilla. Yhdessä presidentin kanssa he tulevat myös käyttämään rajoittamatonta valtaa. Opposition toinen vaatimus on oppositiojohtajista koostuvan ministerikabinetin nimeäminen. Ihmiset panevat terveytensä, vapautensa ja elämänsä alttiiksi, jotta jostakusta tulisi pääministeri ja joku toinen voisi kontrolloida korruptiovirtoja. Tämä on loogista seurausta siitä, että Maidanissa pääasiaksi nostettiin "kansakunta", ja että materiaalisiin intresseihin pohjautuvan alatason itseorganisoitumisen sijaan turvauduttiin paatoksellisiin keskusteluihin ja vertikaalisiin, hierarkkisiin rakenteisiin, jotka ovat sidoksissa kaikkien vihaamiin poliitikkoihin. Tämä on Maidanin suurin tragedia ja tärkein opetus. Mutta opin voimme soveltaa käytäntöön vain siinä tapauksessa, että nykyhallitus jää häviölle. Parlamentaarinen ja ulkoparlamentaarinen opposition on hajonnut lukuisiin keskenään vihamielisiin ja kilpaileviin ryhmiin. Jos oppositio voittaa, hallinto tulee olemaan erittäin epävakaa ja hajanainen. Siitä tulee yhtä porvarillinen ja repsessiivinen kuin Alueiden Puolueen aikana ennen kuin opposition vastaiset voimakeinot marraskuun lopussa otettiin ensimmäisen kerran käyttöön. Verenvuodatukseen on osasyyllinen EU, joka ottaa ilomielin vastaan korruptoituneiden roistojen rahoja Ukrainasta, Venäjältä tai Afrikan maista pyrkien tietoisesti olemaan tarkistamatta näiden "investointien" lähteitä. Vasta nähtyään "investoijien" jälkeensä jättämät ruumiit se vuodattaa kyyneleitä ja uhkuu humanitaarista paatosta. Tämä ei ole meidän sotamme, mutta hallituksen voitto merkitsisi työläisten tappiota. Mitään hyvää ei lupaa myöskään opposition voitto. Emme voi kehottaa työväkeä uhraamaan itseään oppositiolle ja sen pyrkimyksille. Mielestämme konfliktiin osallistuminen on henkilökohtainen valinta. Kehotamme kuitenkin kaikkia kieltäytymään kutsusta Janukovichin hallussa oleviin maan sisäisiin sotajoukkoihin, ja sen sijaan sabotoimaan hallituksen toimia kaikin tavoin. Ei jumalia, ei johtajia, ei kansakuntia, ei rajoja! Autonominen työläisten liiton Kiovan organisaatio (АСТ Автономна спілка трудящих / AWU Autonomous Workers Union)
Tue, 18 Feb 2014
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

7 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

7 years ago
1