Add new comment

Meillä on unelma tasa-arvosta

Meillä on unelma yhteiskunnasta, joka ei rajaa ihmisiä sisä- tai ulkopuolelle syntyperän perusteella.

Meillä on unelma yhteiskunnasta, jossa ihmisiä ei kategorisoida eri lokeroihin etnisen alkuperän, iän, ihonvärin, sukupuolen, syntyperän tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Meidän maailmassamme ihmisiä ei rangaista asioista, joihin nämä eivät voi itse vaikuttaa. Meidän maailmassamme ihmisiä ei jaotella eri tasoisiin kansalaisuuksiin. Meidän maailmassamme ei ole kansalaisuutta, ei rajoja, on vain ihmisiä.

Meillä on radikaali unelma tasa-arvosta. Tasa-arvoa ei voi olla olemassa joillakin enemmän kuin toisilla, tasa-arvoa ei ole kenelläkään ennen kuin se koskettaa yhtä lailla kaikkia. Meillä on unelma maailmasta, joka ei ylläpidä keinotekoisia kansallisvaltioita ja usuta ihmisiä tappamaan toisiaan suojellessaan näiden rajoja, niiden kuvitteellista kansallista kulttuuria tai uskontoa.

Meillä on unelma maailmasta, jota ei sanele voitontavoittelu, joka hyötyy siirtolaisten huonosta asemasta ja halvasta työvoimasta. Meidän maailmassamme kaikki työ on yhtä arvokasta ja kaiken työn tekijät yhtä arvokkaita.

Minkäänlaisella rasismilla, fasismilla, sorrolla tai epätasa-arvolla ei ole sijaa meidän maailmassamme.

Emme ole kiinnostuneita rakentamaan yhteiskuntaa, jossa monikulttuurisuus tarkoittaa vapaata liikkuvuutta vain niille, joilla on tarpeeksi rahaa tai oikeanlainen koulutus. Kapitalismi ei voi toimia koskaan kehyksenä moniarvoiselle maailmalle, sillä se tunnustaa vain omaan maailmankuvaansa sopivat järjestäytymismallit. Todellinen monikulttuurisuus tarkoittaa myös taloudellisten ja poliittisten mallien moninaisuutta ja ennen kaikkea sitä, ettei yksikään ihminen tai ryhmä voi alistaa talouden, ideologian tai uskonnon nimissä muita yksilöitä ja yhteisöjä.

Meillä on unelma maailmasta, jossa ei ole valtioita eikä rajoja, jossa ihmisiä, eläimiä ja luontoa ei nähdä voitonmaksimoinnin välineenä ja jossa kaikkialla vallitsee todellinen tasa-arvo. Me luomme radikaalia tasa-arvoa, vallitsevaa anarkistista yhteiskuntaa. Tätä yhteiskuntaa ei rakenneta pienissä yksiköissä, vaan se vaatii taakseen ihmisten globaalin yhteisön.

Me emme tyydy unelmoimaan vaan olemme ryhtyneet jo työhön toisenlaisen maailman puolesta. Meidän maailmamme ei ole kaukainen unelma, vaan jotain mitä luomme jatkuvasti ympärillämme. Me toteutamme tätä maailmaa joka päivä elämämme kaikilla osa-alueilla: ihmissuhteissamme, työpaikoillamme, politiikassamme.

Ihmisillä on lopulta vain toisensa. Rajat ylittävä solidaarisuus on kaikki mitä meillä on.

Ei rajoja, ei valtioita, vain ihmisiä.
Tasa-arvoa ei ole kenelläkään ennen kuin se on kaikilla.

A-ryhmä

A-ryhmä osallistuu 28.7.2015 Helsingissä järjestettävään Meillä on unelma-mielenosoitukseen monikulttuurisen ja avoimen Suomen puolesta. Mielenosoitus kokoontuu klo 17-20 Kansalaistorilla, kutsumme anarkistit kokoontumaan klo 17:00 Kansalaistorilla Sanomatalon ovien edessä mustien lippujen kanssa. 

Tapahtuma .
 

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

3 years ago
1
Антти Раутиайнен

Ukrainan tilanne on läpeensä synkkä. Ainoa asia mikä siinä on huvittanut minua on että natseja on mukana sotimassa rintaman molemmin puolin. Eli natsit tappavat toinen toisiaan. Tämäkään ei huvittanut minua enää sitten kun ymmärsin...

3 years ago
1