RSS АД в Facebook АД в Vkontakte АД в Twitter

Helsingin Anarkistinen musta risti antaa tukea sakkojen maksamiseen

Helsingin Anarkistinen musta risti HAMR on perustanut erillisen rahaston, josta annetaan tukea sakkojen maksamiseen. HAMR kerää pääsääntöisesti varoja aktivisteille jotka ovat vankilassa tai joita uhkaa vankeustuomio. Tämän vuoksi sakkotukirahastoon kerätään varoja erikseen ja sitä pidetään erillään muista varoista. Rahastosta tuetaan sakkojen maksua mahdollisuuksien mukaan, seuraavien periaatteiden mukaisesti:

-Rahastosta korvataan sakkoja, jotka on annettu selkeän tietoisista aktioista joissa on selkeä poliittinen viesti.

-Rahasto korvaa ensikädessä oikeustistuimissa annettuja sakkoja, koska ne voidaan muuttaa vankeustuomioiksi. Jo muunnettuja sakkoja ei kuitenkaan korvata, mikäli osa sakoista on epäpoliittisia, ja tuettava ei pysty maksamaan epäpoliittisia sakkoja omin avuin. Näin koska vankeudeksi muunnettuja sakkoja ei voi maksaa osittain.

-Oikeudessa annettujen sakkojen jälkeen rahasto korvaa poliisisakkoja ja vahingonkorvauksia. Tämän tuen tarkoitus on estää tuettavien luottotietojen menetys. Mikäli tuki ei auta säilyttämään luottotietoja, jos esimerkiksi luottotiedot ovat jo menetetty, tai mikäli sakot tai vahingonkorvaukset ovat niin suuria että niitä ei pystytä maksamaan edes rahaston tuen kanssa, rahasto ei anna tukea.

-Sakkoja korvatessa rahaa ei myönnetä henkilölle, joka on kuulustelussa tai vastaavassa tilanteessa ilmiantanut tai syyttänyt muita ja siten on omalta osaltaan edesauttanut muiden tuomitsemista.


-Rahaa ei myönnetä myöskään mikäli henkilö on omalla päihtymistilallaan tai muulla tarpeettomalla tavalla edesauttanut kiinniotetuksi joutumista.

-Rahasto hyväksyy toiminnan moninaisuuden.

Mikäli tarvitset rahaston tukea sakkojen maksamiseen, ota yhteyttä Helsingin Anarkistiseen mustaan ristiin: amr_hki <> anarkismi <d> netNo votes yet