A-ryhmä toimii

A-ryhmän toiminnan konsepti on olla vakiintunut, avoin ja helposti lähestyttävä anarkistiryhmä. Vakiintuneisuus tarkoittaa, ettei A-ryhmä liity yksittäiseen projektiin tai kampanjaan, vaan pyrkii jatkuvaan toimintaan. Avoimuus ja helposti lähestyttävyys tarkoittaa, että A-ryhmä on helposti löydettävissä internetissä ja sosiaalisessa mediassa, eikä liittyminen edellytä aikaisempaa tuttavuutta kenenkään anarkistiaktivistin kanssa. Lisäksi aika ajoin järjestetään uusien iltoja, joihin kiinnostuneet voivat tulla kuulemaan ryhmän toiminnasta ja anarkistisesta toiminnasta ylipäänsä. A-ryhmä pyrkiikin tavoittamaan ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet anarkistisesta keskustelusta tai toiminnasta, mutta joilla ei ole siitä aikaisempaa kokemusta, eikä välttämättä kokemusta mistään muustakaan yhteiskunnallisesta toiminnasta.

  Tarkoituksena on luoda ryhmästä tunnettu, koska helppo lähestyttävyys ja tavoitettavuus edellyttävät, että ryhmä on yleisessä tietoisuudessa.   A-ryhmä pyrkii lisäämään anarkistista infrastruktuuria, joka mahdollistaisi anarkistisen toiminnan jatkumon Helsingissä. Anarkistiset ideat ovat Suomessa huonosti tunnettuja, eikä Suomessa ole juurikaan tilaa - abstraktia tai fyysistä - jossa käytäisiin avointa anarkistista keskustelua. Internetissä keskustelua kyllä käydään, mutta sieltä löytää yleensä vain sitä, mitä itse etsii. Suurimmissa kaupungeissa on saavutettu jonkin verran sopivia tiloja esimerkiksi kahvila-, antikvariaatti-, baari-, ja talonvaltaoustoiminnan avulla. Helsingistä kuitenkin puuttuu tiloja, jotka mahdollistaisivat suuremmat yleisötapahtumat. Parhaimmillaan Helsingissä on saatu valtaamalla käyttöön tiloja useaksi vuodeksi. Häätöjen ja uusien tilojen saavuttamisen välissä on ollut kuitenkin pitkiäkin aikoja.   Häiriöitä-luennot   A-ryhmä on pyrkinyt luomaan avointa ja anarkistista keskustelutilaa järjestämällä Uuden ylioppilastalon Kupolissa Häiriöitä-luentoja kahden viikon välein. Luentojen tarkoitus on ollut esitellä anarkismia ja siihen jonkinlaisessa kytköksissä olevia liikkeitä ja suuntauksia laajassa mielessä. Luentojen aihejakauma on ollut laaja, koska on pyritty valitsemaan aiheita, jotka voisivat kiinnostaa mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Luennot lähetetään suorana internetiin ja ne löytää sieltä tallenteina.   Luentojen yleisömäärä on kasvanut tasaisesti. Siinä missä marras-joulukuussa 2012 paikalla oli hädin tuskin kymmentä kuuntelijaa, suurimmat luennot joulukuussa 2013 ja tammikuussa 2014 ovat vetäneet yli 70 henkeä ja Kupoli on jo jäänyt liian pieneksi tilaksi vaikka marraskuussa-joulukuussa 2013 Kupoliin hankittiin uusia tuoleja paljolti juuri A-ryhmän tarpeisiin. Kävijämäärän kasvu johtuu sekä luentojen vakiintumisesta että niiden yhteydessä olevasta ruokatarjoilusta. Kesällä 2013 A-ryhmän aloitteesta kutsuttiin muita Kupolin järjestöjä järjestämään Kupolin herkku -kansankeittiötä joka sunnuntai, koska ihmisten olisi helpointa löytää paikalle jos ruokaa olisi samaan aikaan joka viikko. Mukaan lähtivät Maan ystävät ja Sitoutumaton Vasemmisto. Tällä hetkellä A-ryhmä järjestää tapahtumia joka toinen viikko ja Maan ystävät ja Sitoutumaton Vasemmisto molemmat kerran neljässä viikossa.   Luentoja on ajoittain kritisoitu luennoitsija - yleisö -kahtiajaon ylläpitämisestä, ja muutama kerta ollaankin nyt kokeiltu keskustelulähtöisempää muotoa. Tulemme kokeilemaan erilaisia tapoja jatkossakin. Luentoformaatti sopii hyvin asioiden esittelyyn niihin etukäteen perehtymättömille. Tulevaisuudessa saatamme järjestää keskustelua varten luennoista erillisiä tapahtumia. Kupolia on aiheellisesti kritisoitu anarkistisen toiminnan tilana sen esteellisyyden vuoksi. Tilan hyvä puoli on, että ylioppilaskunnan paikkaa voidaan hyödyntää yhteiskuntaa laajemmin koskevaan keskusteluun ja toimintaan. Erityisesti esteettömien tilojen puute on kuitenkin yleinen ongelma, joka rajaa osallistumisen avoimuutta.   Kansankeittiön lisäksi A-ryhmä on järjestänyt pitsaperjantai-tapahtumia vapaan illanvieton hengessä ja varainhankinnan vuoksi. Tapahtumat ovat onnistuneet erinomaisesti, ja niitä pidetään jatkossakin säännöllisen epäsäännöllisesti.   A-ryhmä ei sulje toiminnasta ulos ihmisiä näiden iän perusteella. Oletusarvoisesti kaikki A-ryhmän tapahtumat ovat avoimia kaiken ikäisille ihmisille. Lapsia ei nähdä vähempiarvoisina ihmisinä tai haittana, ja A-ryhmä toimii lapsimyönteisellä tavalla. Lapset ovat tervetulleita niin luennoille, keikoille, kokouksiin kuin mielenosoituksiinkin.     Sytyke-lehti   A-ryhmä aloitti syksyllä Sytyke-lehden julkaisemisen. Vuoden loppuun mennessä ehti ilmestyä kaksi numeroa. Formaatiksi valittiin ilmaisjakelu, jossa panostetaan levikkiin sisällön määrän kustannuksella. Suomessa miltei kaikki uusi paperimedia on ilmaisjakelulehtiä, ja ilmaisjakelulle on paljon helpompi löytää jakelukanavia kuin maksulliselle lehdelle. Sytyke-lehden lisäksi ryhmän jäsenet pyrkivät myös mahdollisuuksien mukaan tukemaan olemassaolevaa anarkistista papermimediaa, esimerkiksi Väärinajattelija- ja Kapinatyöläinen -lehtiä. Syyskuussa järjestettiin Anarkistinen kirjoitustapaaminen, jolla tavoiteltiin uusia kirjoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Tätä kautta saatin sisältöä Sytyke-lehteen.   Sytyke-lehden tarkoitus on levittää tietoa tulevista anarkistisista ja antiautoritaarisistä tapahtumista pääkaupunkiseudulla. Siinä myös selitetään A-ryhmän anarkistisia tavoitteita satunnaiselle lukijalle. Ensimmäiset kaksi lehteä levisivät melko nopeasti, ja levikin kasvattaminen nykyisestä kahdesta tuhannesta onkin mahdollista ryhmän nykyisen taloustilanteen puitteissa.   A-ryhmä on pyrkinyt edistämään pääkaupunkiseudun antiautoritaaristen ryhmien ja projektien välistä koordinaatiota järjestämällä yhteisiä tapahtumia, tilaisuuksia ja kokouksia. Helmikuussa 2013 järjestettiin “Järjestäydy – anarkistista toimintaa pääkaupunkiseudulla” -tapahtuma, jossa erilaiset ryhmät ja projektit esittelivät toimintaansa. Tapahtuma saavutti melko laajan suosion siitä huolimatta, että mitään oheisohjelmaa ei ollut suunniteltu. Muutamat paikalle saapuneet ovat sittemmin tulleet mukaan toimintaan.   Pysyvä yhteistyöprojekti on “Ystävyys, yhteistyö ja avunanto" -verkoston kanssa. Verkosto perustettiin yhdessä Helsingin Anarkistisen mustan ristin ja Free Pussy Riot Helsingin kanssa kesällä 2013 toimimaan Venäjän ihmisoikeuskysymysten parissa. Kampanjat kirjailija Petr Silaevin karkotusta vastaan talvella 2012‒2013 ja mielenosoitus Putinin virkaanastujaismellakan vuosipäivänä 6. toukokuuta mellakoista syytettyjen puolesta sujuivat niin hyvin, että päätettiin perustaa pysyvä verkosto.   Ystävyys, yhteistyö ja avunanto -verkosto järjesti polkupyörämielenosoituksen Venäjän poliittisten vankien puolesta 7.9. Poliisi hyökkäsi mielenosoittajien kimppuun hätäsoihtujen käytön vuoksi. Sattumanvaraisesti kiinniotettuja mielenosoittajia sakotettiin lähinnä “niskoittelusta”. Sakkojen maksamiseen kerättiin kolehtia A-ryhmän tapahtumissa.   Mieltä osoittamassa   Kahden YYA-verkoston osana järjestetyn mielenosoituksen lisäksi A-ryhmä järjesti anarkistisen blokin “Näpit irti opintotuesta”-mielenosoitukseen 20. maaliskuuta. Opintotukeen suunnitellut muutokset pääosin peruuntuivat, muutama huononnus meni kuitenkin läpi. Vaikuttaa siltä, että opiskelijoiden asemaa pyritään hitaasti huonontamaan, ja A-ryhmä järjestikin mielenosoituksen jälkeen julistekampanjan, jossa opiskelijoita verrattin hitaasti keitettävään hummeriin.   A-ryhmä on puolustanut valtion maksamaa opintotukea siitä syystä, että se on keskeinen tulonlähde juuri köyhimmille opiskelijoille ja mahdollistaa opiskelun esimerkiksi vanhempien tuloista ja luokka-asemasta riippumatta. Haluamme lisäksi nostaa hallituksen ajaman lainapakon vastaista mielialaa. Mieluummin toimisimme elinehtojemme tuottajina itse ja jakaisimme resurssit tarpeen mukaan ilman valtion tai pääoman välitystä ja välistävetoa. Kuitenkin tilanteessa, jossa monelle ainoa vaihtoehto on tehdä opiskelun ohella alipalkattuja töitä pystyäkseen maksamaan esimerkiksi vuokran pääkaupunkiseudulla asumisesta, opintotuki toimii varallisuuden takaisinlunastuksena ja yhteisvarallisuuden jakamisen muotona.   A-ryhmä oli myös yhtenä aloitteentekijänä EU:n rajavartiovirasto Frontexin vastaisessa mielenosoituksessa, joka järjestettiin lokakuussa satojen siirtolaisten hukuttua Lampedusan saaren edessä Italiassa. Paikallisten italialaisten kalastajien mukaan rannikkovartiosto kieltäytyi osallistumasta pelastustoimiin. Mielenosoitus järjestettiin sisäministeriöllä, koska se vastaa Suomen edustuksesta Frontexissä, jota on jo vuosikausia johtanut suomalainen Ilkka Laitinen. Välimeren maat ovat todennäköisesti erittäin tyytyväisiä, että likaisen työn heidän puolestaan hoitaa mahdollisimman kaukaisen maan edustaja. Siksi on erittäin tärkeää, että Frontexin ongelmista puhutaan myös siinä Euroopan kolkassa, jota ne vähiten välittömästi koskettavat. Osittain samojen verkostojen kautta järjestettiin joulukuussa “Tuki Kärrtorpin antirasisteille” -mielenosoitus natsien hyökättyä antirasistisen asukasliikkeen mielenosoitukseen Tukholman Kärrtorpissa viikkoa aikaisemmin. Kamalasta säästä huolimatta tämä oli monen osanottajan mielestä yksi vuoden parhaita mielenosoituksia.   Näiden neljän mielenosoituksen lisäksi A-ryhmä oli mukana Helsingin vappumarssin 2014 anarkistiblokissa. Vappuaamuna käytiin myös perinteisellä kunniakäynnillä punaisten muistomerkillä.   Kaiken kaikkiaan A-ryhmä oli siis mukana viidessä mielenosoituksessa vuoden 2013 aikana.  

Add new comment

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

6 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

6 years ago
1