Add new comment

Helsingin Anarkistinen musta risti antaa tukea sakkojen maksamiseen

Helsingin AMR-logo

Helsingin Anarkistinen musta risti HAMR on perustanut erillisen rahaston, josta annetaan tukea sakkojen maksamiseen. HAMR kerää pääsääntöisesti varoja aktivisteille jotka ovat vankilassa tai joita uhkaa vankeustuomio. Tämän vuoksi sakkotukirahastoon kerätään varoja erikseen ja sitä pidetään erillään muista varoista. Rahastosta tuetaan sakkojen maksua mahdollisuuksien mukaan, seuraavien periaatteiden mukaisesti:

-Rahastosta korvataan sakkoja, jotka on annettu selkeän tietoisista aktioista joissa on selkeä poliittinen viesti.

-Rahasto korvaa ensikädessä oikeustistuimissa annettuja sakkoja, koska ne voidaan muuttaa vankeustuomioiksi. Jo muunnettuja sakkoja ei kuitenkaan korvata, mikäli osa sakoista on epäpoliittisia, ja tuettava ei pysty maksamaan epäpoliittisia sakkoja omin avuin. Näin koska vankeudeksi muunnettuja sakkoja ei voi maksaa osittain.

-Oikeudessa annettujen sakkojen jälkeen rahasto korvaa poliisisakkoja ja vahingonkorvauksia. Tämän tuen tarkoitus on estää tuettavien luottotietojen menetys. Mikäli tuki ei auta säilyttämään luottotietoja, jos esimerkiksi luottotiedot ovat jo menetetty, tai mikäli sakot tai vahingonkorvaukset ovat niin suuria että niitä ei pystytä maksamaan edes rahaston tuen kanssa, rahasto ei anna tukea.

-Sakkoja korvatessa rahaa ei myönnetä henkilölle, joka on kuulustelussa tai vastaavassa tilanteessa ilmiantanut tai syyttänyt muita ja siten on omalta osaltaan edesauttanut muiden tuomitsemista.

-Rahaa ei myönnetä myöskään mikäli henkilö on omalla päihtymistilallaan tai muulla tarpeettomalla tavalla edesauttanut kiinniotetuksi joutumista.

-Rahasto hyväksyy toiminnan moninaisuuden.

Mikäli tarvitset rahaston tukea sakkojen maksamiseen, ota yhteyttä Helsingin Anarkistiseen mustaan ristiin: amr_hki <> anarkismi <d> net

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

4 years ago
1
Антти Раутиайнен

Ukrainan tilanne on läpeensä synkkä. Ainoa asia mikä siinä on huvittanut minua on että natseja on mukana sotimassa rintaman molemmin puolin. Eli natsit tappavat toinen toisiaan. Tämäkään ei huvittanut minua enää sitten kun ymmärsin...

5 years ago
1