Ei kurjistamispolitiikalle – yhteistetään Palmia!

Helsingin kaupunginvaltuusto äänestää 8.10. kunnallisen liikelaitos Palmian yhtiöittämisestä. Mikäli ehdotus menee läpi, Palmian tuottamat palvelut kilpailutetaan ja tilataan kansallisilta ja ylikansallisilta suuryrityksiltä jotka pystyvät tarjoamaan halvinta pakettia. Halvat kustannukset tarkoittavat kuitenkin myös halpaa työvoimaa, sillä kustannuksia lasketaan polkemalla palkkoja ja huonontamalla olosuhteita joissa töitä tehdään. Kilpailutuksen jälkeen töitä joudutaan tekemään nopeammin ja enemmän huonommalla palkalla.

Palmian yhtiöittäminen on osa uusliberaalia kurjistuspolitiikkaa, jonka tarkoituksena on turvata pääomien kasautuminen hinnalla millä hyvänsä. Kun julkinen sektori avataan markkinoille, kilpailu pakottaa yritykset irtisanomaan työntekijöitä ja kehittämään organisaatiotaan pääoman tarpeisiin. Pahimmillaan tuottavuuspakko ilmenee työntekijöiden ihmisarvon polkemisena, kuten viimeaikaisessa tapauksessa, jossa Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian irtisanomat 36 työntekijää tulivat törkeällä tavalla haukutuiksi, vähätellyiksi ja nöyryytetyiksi irtisanomisen yhteydessä.

Myös sosiaaliturvan kehittäminen vastikkeelliseksi on osa kurjistavaa kehitystä. Sen avulla pyritään tuottamaan työmarkkinoille oikeudetonta halpatyövoimaa, joka joutuu tukien eväämisen uhalla suostumaan palkattomaan työhön. Esimerkiksi Forssassa järjestettävässä työkokeilussa työttömiä ohjataan maatiloille tekemään työtä nimellistä kulukorvausta vastaan.

Anarkisteina vastustamme porvarien yrityksiä heikentää entisestään työväenluokan asemaa. Huono palkkaus ja huonot työolosuhteet tekevät työstä palkkaorjuutta, johon työntekijä joutuu myymään itsensä ja työvoimansa huonoilla ehdoilla. Tähän meidän ei pidä alistua. Tuemme työtaisteluita ja työntekijöiden järjestäytymistä, sillä kapitalismia vastaan on käytävä niin kaduilla kuin työpaikoillakin. Meidän on korkea aika ottaa aloite omiin käsiin ja tarjota vaihtoehto kurjistamiselle.

Vaadimme Palmian yhteistämistä ja demokratisointia. Yhteistä hyvää tuottavan palvelun tulee olla yhteisomistuksessa eikä yksityisen voitontavoittelun välineenä. Nykyinen kunnallinen liikelaitosmalli ei ole kuitenkaan tyydyttävä, vaan liikelaitoksen hallinto ja kunnallinen byrokratia tulee purkaa, ja päätösvalta Palmian asioista tulee olla työntekijöiden yleiskokouksella, joka toimii suoran demokratian periaatteiden mukaisesti. Jokaisella Palmian työntekijällä on oikeus päättää työntekoaan koskevista asioista ja osallistua yhteiseen päätöksentekoon. Myös muissa kunnallisissa sekä yksityisissä yrityksissä valta tulee siirtää omistajilta niille joita päätökset koskevat.

Kannustamme työntekijöitä järjestäytymään työpaikoillaan ja ottamaan osaa kurjistamispolitiikan vastaiseen kamppailuun. Tämä kamppailu on yhteinen!

- Ei tuottavuuspakolle, ei palkkaorjuudelle!
- Ei Palmian yhtiöittämiselle!
- Suoraa demokratiaa työpaikoille!
- Yhteistetään Palmia!

A-ryhmä 

Add new comment

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

8 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

9 years ago
1