A-ryhmä militarismia vastaan

Helsingissä on käynnistynyt jälleen Aseistakieltäytyjäliiton koordinoima kutsuntakampanja. Asepalveluksen suorittamisen vaihtoehdoista kertovia lennäkkejä on jaettu kutsuntojen yhteydessä lähes joka vuosi 60-luvulta lähtien. Muualla maassa kutsunnat ovat alkaneet osin jo aiemmin syksyllä.

A-ryhmä tukee antimilitaristista ruohonjuuritason toimintaa ja vaatii armeijan lakkauttamista ja totaalikieltäytyjien vankeus- ja valvontarangaistusten lopettamista. Armeijan yhteydessä on tietysti luovuttava myös siviilipalveluksesta, joka on valtion pakkokeino alipalkatun työvoiman tuottamiseksi.

Antimilitarismi on osa laajempaa vallan uusjakoa, sillä länsimaissa vallitsee vahva yhteys poliittisen vallan ja väkivallan välillä. Vastustamme armeijaa, joka patriarkaalisena instituutiona vakiinnuttaa väkivallan sukupuolittuneen työnjaon. Se kasaa poliittista toimijuutta miehille olettaessaan yksin miesten olevan soveltuvia väkivallan – ja siten myös vallan – käyttöön.

Valtiollinen väkivalta on samalla voimakas kansainvälistä luokkasolidaarisuutta murentava työkalu, jolla eri maiden sorretut on saatu tappamaan toinen toisiaan. Sotien syttyessä internationalismi uhkaa taipua nationalismin ja rasismin nostaessa päätään. Sodan oikeuttaminen ja sotilaiden tappovalmiuden varmistaminen edellyttävät jatkuvaa nationalismin ja rasismin lietsontaa – tuskin on sattumaa, että esimerkiksi vihamielisyys islamia kohtaan yleistyi ja salonkikelpoistui juuri NATO-maiden laajentaessa “terrorisminvastaista” sotaansa.

Armeija on väistämättä anarkististen tavoitteiden vastainen, vaikka sotaa ei ikinä syttyisikään tai protesteja ei tukahdutettaisi: armeijassa opetellaan tottelemaan pomottelua ja siirtämään vastuuta omista teoista hierarkiassa ylöspäin, mikä on vastoin anarkistien pyrkimyksiä horisontaalisuuteen, itsensä toteuttamiseen ja itsehallinnollisuuteen.

Armeijassa opetellaan järjestäytymään hierarkkisesti, jotta ihmiset alistuisivat “luonnostaan” valta-asetelmiin myös myöhemmin kohtaamissaan yhteisöissä kuten työpaikoilla, oppilaitoksissa, puolueissa ja järjestöissä. Hyökkäys armeijaa vastaan on hyökkäys kaikkia hierarkioita vastaan!

A-ryhmä kamppailee armeijoista, sodista ja valtioista vapautetun maailman puolesta.

Me vaadimme:
- Armeijan lakkauttamista
- Totaalikieltäytyjien vankeus- ja valvontarangaistusten lopettamista

Add new comment

CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.

Авторские колонки

Антти Раутиайнен

Haukuin huhtikuussa vasemmistopopulismia, ja tein samalla kaksi ennustusta. Näistä ensimmäinen, eli ennustus Vasemmistoliiton vaalivoitosta meni pieleen. Puolustuksekseni voin sanoa, että jotkut lukemani gallupit ennakoivat Vasemmistoliitolle lisäpaikkoja....

7 years ago
Антти Раутиайнен

Ukrainan poliittinen tilanne on monimutkainen. Tilannetta mutkistavat entisestään uskonnolliset jakolinjat maan sisällä. Millainen asema uskonnoilla on Ukrainan kriisissä? Ukrainan kirkko on historian kuluessa jakaantunut moniin osiin, koska ortodoksikirkon suhde...

7 years ago
1